Feuerzauber Walküre
 Feuerzauber Walküre   Mischtechnik auf Holz  100 x 140 cm