Nordic night V
 Nordic night V    Acrylmischtechnik auf Leinwand    50 x 100 cm